aysun the sütçü sütü 15 senedir zoonoz hastalıklardan arilik sertifikası almış ineklerden elde edilir; bu konuda ülkede tektir.

İneklerimiz GDO’suz beslenir; toprak gıda ağına hizmet edecek şekilde bütüncül yönetilirler.

Diğer sertifika ve ruhsatlarımızı diğer slaytlardan görebilirsiniz.