6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu GÜNDÖNÜMÜ ZİRAAT VE HAYVANCILIK İŞLETMESİ / T. MEHMET SÖKMEN VE ORTAĞI (“8bin100bakkali ve aysunthesütçü veya İşletme”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 

 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş, hizmet ve diğer sözleşmesel ilişkilerimiz dahilinde;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini 

bildiririz. 

8bin100bakkali ve aysunthesütçü olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasındadır. Bu nedenle  “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında bu bilgilendirme yazısı sizlerle paylaşılmaktadır. 8bin100bakkali ve aysunthesütçü Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; işletmemize ait müşteri iletişimi ve memnuniyet programı, 8bin100bakkali mobil uygulaması, https://8bin100bakkali.gundonumu.biz.tr/ , https://gundonumu.biz.tr/ kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi, yedek teslimat talimatı için verilen isim/soyisim, cep no, email, adres bilgileri) İşletmemiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenebilecektir.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.  Yukarıda belirtilen internet sitelerimiz ve mobil uygulamaları kullanımınızda üyeliğiniz ve alışveriş yapmanıza bağlı olarak kişisel verileriniz Kişisel Verilerin korunması Kanunu uyarınca işlenmekte olup üyeliğiniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Üyeliğinizin bulunmadığı hallerde, açık rıza hukuki sebebine dayalı amaçlarla kişisel verileriniz işlenmemektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Tarafımızca müşteri ve üyelere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, cinsiyet

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, google group üyeliği

Yedek Teslimat Bilgileri

Teslimat yapılması istenilen yakın veya tanıdığın isim, soyisim, telefon numarası, adres

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz; İnternet sitelerimiz, mobil sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, çiftliğimiz, saha ekiplerimiz, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları, destek hizmeti alınan şirketler, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.  

Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere belirli durumlar için müşterilerimizin açık rızaları, diğer durumlar için de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, işletmenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

8bin100bakkali ve aysunthesütçü müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Aydınlatma metnimize 8100 mobil uygulamamız ve https://gundonumu.biz.tr/ internete adresimizden ulaşabilirsiniz. 

İşletme olarak üyelik başvurunuz sırasında talep etmiş olduğumuz veya üyelik başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz formlar ve paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve uygulamalara ve sunuculara veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. 

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 8bin100bakkali ve aysunthesütçü tarafından işlenebilecektir. 8bin100bakkali ve aysunthesütçü tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;  

 • 8bin100bakkali ve aysunthesütçü tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak)
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri, yapılmasını kabul etmeniz halinde ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, 
 • Site ve Mobil Uygulamalara ilişkin yeni özelliklerine, değişikliklerine ilişkin bilgilendirme yapmak
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar oluşturmak, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarını yapmak, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. parti ortamlarda 8bin100bakkali ve aysunthesütçü, tedarikçi, reklamverenler ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.) yapmak, 
 • mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun tekliflerin oluşturmak ve size iletmek
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

– Mesafeli satış sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;  

 • 8bin100bakkali ve aysunthesütçü tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • 8bin100bakkali ve aysunthesütçü ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • 8bin100bakkali ve aysunthesütçü ve 8bin100bakkali ve aysunthesütçü ile  iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, 
 • İşletme içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;  İşletme merkezinin bulunduğu arazinin giriş çıkışının denetlenmesi,
 • İşletme idaresi, işin yürütülmesi, işletme politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      
 • İşletme çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması,
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması,
 • Kalite kontrolün sağlanması,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
 • Memnuniyet anketi analizi yapılması, 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 8bin100bakkali ve aysunthesütçü tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımıza, sosyal paylaşım sitelerine (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Oracle BlueKai, Bip gibi), 8bin100bakkali ve aysunthesütçü Ailesine (8bin100bakkali ve aysunthesütçü Yönetim Hissedarları ve yöneticileri,  Yönetim Hissedarlarının ve 8bin100bakkali ve aysunthesütçü’e bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir. 

Güvenliğiniz ve işletmemizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.  

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

İşletmenin idaresi, işin yürütülmesi, işletme politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      

 • Ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
 • İşletme veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. 

HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • İşletmenin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz. 

Ayrıca, İşletmenin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) işletmemizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin İşletme için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle İşletmemize teslim etmeniz gerekmektedir. İşletme tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre İşletme tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin İşletmede kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde İşletmede kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Gündönümü Ziraat ve Hayvancılık İşletmesi  

T. Mehmet Sökmen ve Ortağı  

Silivri VD Ort. No: 7780151638 Esnaf Sicil No: 34/561340

Büyükçavuşlu Mahallesi Gölet Caddesi No: 579 Silivri / İstanbul

İletişim No:  

AÇIK RIZA METNİ

İşbu metnin ekli olduğu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini okudum ve bu kapsamda: Kişisel verilerimin, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan görevlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla ilgili yerlere aktarılmasını kabul ediyorum. 

 

Müşteri/Üye